Αρχαιολογικός Χώρος Σέσκλου


Ο Νεολιθικός οικισμός του Σέσκλου ανακαλύφθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα. Χρόνια ερευνών και ανασκαφών κατέστησαν το οικισμό αυτό ως το σημαντικότερο οικισμό της Νεολιθικής περιόδου τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στην Ευρώπη.

Αρχαιολογικός Χώρος Σέσκλου

Οι οικισμός αναπτύχθηκε στο λόφο Καστράκι και κατοικούνταν από τα μέσα της 7ης χιλιετηρίδας μέχρι την 4η χιλιετηρίδα πΧ. και κάλυπτε έκταση 10.000 στρεμμάτων. Στο λόφο Καστράκι υπάρχουν ακόμη ερείπια από σπίτια και δρόμους του οικισμού.

Τα ευρήματα από τις ανασκαφές που ακολούθησαν κατέστησαν τον οικισμό του Σέσκλου έναν από τους σπουδαιότερους νεολιθικούς οικισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η κεραμεική που βρέθηκε στον οικισμό αποτέλεσε τη βάση της χρονολόγησης των υποπεριόδων κυρίως της Μέσης Νεολιθικής για ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.

Ο οικισμός αποκτά στη Μέση Νεολιθική μεγάλη έκταση. Η περίοδος αυτή ταυτίζεται με το γνωστό "πολιτισμό του Σέσκλου" και χαρακτηρίζεται από την αύξηση της κεραμεικής και από τη βελτίωση της τεχνικής ψησίματος των κεραμεικών. Χαρακτηριστική είναι η μεγάλη χρήση των λίθινων εργαλείων και η αφθονότερη χρήση οψιανού που προέρχεται από τη Μήλο.

Τα ευρήματα των ανασκαφών περιλαμβάνουν κεραμικά και λίθινα εργαλεία που αποτελούν βάση για την χρονολόγηση των Νεολιθικών περιόδων και μας δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο και τη χρήση αυτών των υλικών σε αυτή την περίοδο. Ο αρχαιολογικός χώρος του Σέσκλου είναι υψηλής σημασίας και αξίζει να τον επισκεφθείτε. Λειτουργεί καθημερινά από τις 08.30 μέχρι τη δύση του ήλιου.

The above image of Sesklo is by Kritheus and is provided under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license


Τοποθεσία του Αρχαιολογικού Χώρου του Σέσκλο

Κάντε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο του χάρτη και θα ανοίξει ο χάρτης της Google.

Click to Activate Map